Navolging in de aanbidding

Fatwa-reeks nr. 14: Navolging in de aanbidding.

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Het navolgen van de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – in een aanbidding is beter dan het verrichten van veel aanbiddingen (zonder navolging). Zoals het verrichten van veel vrijwillige gebeden tussen de "Adhaan" en de "Iqaamah" van het ochtendgebed. Dit is wettelijk niet voorgeschreven omdat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – dit niet heeft gedaan (het is dus beter slechts één vrijwillig gebed te bidden gedurende deze tijd). Zo ook als iemand de twee vrijwillige "Rak3ah" van het ochtendgebed lang zou willen maken door het verlengen van de recitatie, buiging en knieling omdat de tijd tussen de "Adhaan" en de "Iqaamah" een begunstigde tijd is waarin een smeekbede niet wordt afgewezen. Dan zeggen wij: Je bent tegen het correcte ingegaan, want de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – hield deze twee "Rak3ah" kort (wat hier dus beter is dan het verlengen ervan).

(ontleend aan "Al-Shar7 Al-Momti3", deel 1/pag. 406-407)

Notitie van de vertaler: De "Adhaan" is de oproep tot aanvang van de gebedstijd en de "Iqaamah" is de oproep tot aanvang van het gebed. Een "Rak3ah" is een onderdeel van het gebed wat bestaat uit het staan, gevolgd door een buiging, gevolgd door nogmaals staan, gevolgd door twee knielingen met daartussen een zitpauze.


Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.

Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar
fatwareeks@gmail.com met als onderwerp "ok" om u aan te melden.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos